W jakich sytuacjach pomogę jako psycholog dzieci i młodzieży

Problemy w zachowaniu, trudności z emocjami
agresja wobec rodziców i rodzeństwa, agresja wobec rówieśników, wybuchy agresji, wybuchy płaczu, wybuchy złości, problemy wychowawcze, mutyzm wybiórczy, okres buntu, przemoc, bójki, napady złości, brak posłuszeństwa, tyranizowanie otoczenia, częste kłamanie, wagarowanie, ucieczki z domu, chwiejność emocjonalna
Problemy szkolne
problem adaptacji do przedszkola, problem adaptacji do szkoły, odmowa chodzenia do szkoły, trudność koncentracji uwagi, brak motywacji do nauki, trudności dziecka z nauką, trudności z opanowaniem materiału szkolnego, niechęć do nauki, duża absencja w szkole, wagarowanie, zachowania chuligańskie
Problemy interpersonalne
problem adaptacji w grupie, problem z nawiązywaniem relacji społecznych, problem relacji z rówieśnikami, rywalizacja z rówieśnikami, konflikty z rówieśnikami, unikanie zabaw, izolacja społeczna, manipulacja, nadmierne kontrolowanie, lekceważenie, obojętność, nienawiść, dystans emocjonalny w relacjach międzyludzkich
Problemy związane z sytuacją rodzinną
problem relacji z rodzicami, niezrozumienie, separacja i rozwód rodziców, rywalizacja z rodzeństwem, problemy z pojawieniem się nowego partnera rodzica, problem z pojawieniem się rodzeństwa, brak poczucia bezpieczeństwa w rodzinie, częste kłótnie, zaburzona komunikacja w rodzinie
Zaburzenia lękowe
koszmary nocne, problem z zasypianiem, problem ze snem, lęk separacyjny, lęki ogólne, lęki szkolne, lęki społeczne, lęki przed zwierzętami, lęki komunikacyjne: jazda samochodem, lot samolotem, jazda komunikacją miejską, lęk przed igłami i zastrzykami
Samookaleczenia
umyślne i celowe uszkodzenie własnego ciała, nacięcia na ciele, zadawanie bólu, przypalanie, uderzanie głową o ścianę, wbijanie w skórę ostrych przedmiotów, trudności w opanowaniu chęci samookaleczenia, nawet mimo doświadczenia negatywnych konsekwencji, nie radzenie sobie z gniewem, karanie się
Brak motywacji do nauki
jak zmotywować dziecko by się uczyło, co robić kiedy nie chce się uczyć, skąd się biorą problemy z brakiem chęci do nauki, jak wypracować systematyczność i lepszą organizację, jak sprawić aby nauka była wyzwaniem, jak z rzeczy nieciekawych zrobić ciekawe, nauka koncentracji, sposoby na problemy z koncentracją

Brak pomysłu na wybór szkoły/zawodu
rozmowa określająca zainteresowania dziecka, plany wyboru szkoły oraz plany przyszłościowe, wspólnie ze mną młodzież rozpozna co umie i lubi robić najbardziej, określenie jakim typem osobowości zawodowej jest Twoje dziecko (posłużenie sie testem 6 typów zawodowych osobowości według Hollanda)

Problemy psychosomatyczne
jąkanie, moczenie, nadpobudliwość, tiki nerwowe, bóle brzucha, ból głowy, przewlekłe zmęczenie, uczucie ciągłego wyczerpania, brak radzenia sobie ze stresem
Zaburzenia odżywiania
problem z jedzeniem, anoreksja, bulimia, zespół nocnego jedzenia, jedzenie kompulsywne, napady objadania się, jadłowstręt psychiczny

Uzależnienia
osłabienie woli, samooszukiwanie się usprawiedliwiające wykonywanie danej czynności, brak zainteresowania otoczeniem, uzależnienie od gier komputerowych, uzależnienie od internetu, uzależnienie od youtube, uzależnienie od komputera, smartfonu, tabletu, uzależnienie od środków psychoaktywnych, nadmierne zainteresowanie seksem i pornografią

Pomoc w sytuacji rozwodu
jak i kiedy powiedzieć dziecku o rozwodzie, co zrobić a czego unikać, jakie informacje przekazać i w jaki sposób przygotować do tego siebie i dziecko, jak poradzić sobie z trudnymi emocjami, jak chronić dzieci przed angażowaniem ich w konflikty około rozwodowe, spojrzenie na sytuację rozwodu oczami dziecka, pomoc gdy pojawią się problemy wychowawcze lub niepokojące objawy w zachowaniu dziecka

Depresja
płaczliwość, przygnębienie, obniżony nastrój, długotrwały smutek, pesymizm, mała wiara w siebie, poczucie winy, myśli samobójcze, niezdolność do przeżywania przyjemności, zaburzeniem rytmu dobowego – bezsenność lub nadmierna senność, utrata apetytu, przesadnie samokrytyczne myśli, „czarne scenariusze”

Traumy
śmierć bliskiej osoby, trauma po wypadku, chroniczny stres, rozwód rodziców, zaburzenia stresowe pourazowe – odizolowanie od innych ludzi, brak reakcji na otoczenie, niezdolność do przeżywania przyjemności, silny stres związany ze zmianą miejsca zamieszkania, zmianą szkoły, opuszczeniem przyjaciół

Problemy z samooceną, poczuciem własnej wartości
nieśmiałość, obniżona samoocena, samoodtrącenie, brak wiary w siebie, zawyżona samoocena, nadwrażliwość emocjonalna, poczucie krzywdy, winy, niższości, uczucie bezwartościowości, zwiększony konsumpcjonizm, złudzenie ponadprzeciętności, negatywne doświadczenia i niepowodzenia, nadmierna samokrytyka, nadmierne wymagania wobec siebie (często nierealistyczne),  uzależnienie własnej samooceny od oceny innych,  poczucie bezwartościowości,  nieumiejętność określania swoich potrzeb,  brak poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, trudność w podejmowaniu decyzji,  trudności z nawiązywaniem kontaktów, nieufność, ciągłe opiekowanie się innymi, a zaniedbywanie siebie
Pomagam także
w przygotowaniu dziecka do posiadania rodzeństwa; w komunikacji na linii dziecko-rodzic; wspieram rodziców w rozmowach z nauczycielami; pomagam rodzicom zrozumieć potrzeby dziecka; w rozwiązywaniu konfliktów domowych; usprawniam komunikację w rodzinie; pomagam w sytyacji rozwodu; w przypadku masturbacji dziecięcej; w opiece psychologicznej nad młodymi sportowcami; w trudnościach związanych z okresem dojrzewania; w przypadku braku zainteresowania aktywnością fizyczną, zabawą i nauką; gdy dziecko ma trudności w określeniu swoich zainteresowań przez co nie wie jak wybrać własną ścieżkę edukacyjną oraz zawodową

Porady wychowawcze dla rodziców
poprawa komunikacji w rodzinie, trudności w kontrolowaniu emocji w kontakcie z dzieckiem, samotne rodzicielstwo, brak porozumienia między partnerami w sposobie wychowania, zmierzenie się z pełnieniem nowej roli jaką jest rodzicielstwo, jak sobie radzić w przypadku więzi dziecka z byłym partnerem

Jeśli masz skończone 18 lat
zapraszam Cię gdy napotkasz na swojej drodze problemy o których chciałbyś porozmawiać z psychologiem, jeśli sposób radzenia sobie z trudnościami który stosowałeś do tej pory nie przynosi Ci ulgi, przyjdź i skonsultuj to co Cię niepokoi, a otrzymasz wsparcie

Adres: Gdynia, Zgoda 8

Telefon: 796 501 004

Email: joannaoska.psycholog@gmail.com

error: Content is protected !!